สื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุด ด้วย SMS Online


ในยุคนี้สมัยนี้ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม แน่นอนว่าการขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ หรือเคาะประตูขายหน้าบ้านเพียงอย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอและไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และแม่นยำ ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ธุรกิจต่างหันมาทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line ฯลฯ แม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่ดี แต่ธุรกิจก็ไม่ควรมองข้ามเครื่องมืออย่างSMS วันนี้เราจะมาพูดถึงการสื่อสารกับลูกค้าให้ตรงจุดด้วย SMS Online  ไปดูกันว่า SMS Online คืออะไร และส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไร

SMS Message Service คือ การส่งข้อความที่เป็นตัวอักษรสั้นๆ จากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง การส่ง SMS ในปัจจุบันที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลนั้น เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากมีโปรแกรมแชทหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารและเปิดให้ใช้บริการกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในมุมมองของธุรกิจนั้น SMS ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เช่น การส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ฯลฯ แต่เนื่องจากการส่ง SMS ระหว่างธุรกิจไปยังลูกค้านั้น ไม่ใช่การส่ง SMS ในจำนวนน้อย แต่เป็นการส่ง SMS ในปริมาณมาก ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาหรือคิดค้นระบบส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือ (SMS Online)  ภายใต้การจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว ธุรกิจสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบส่งได้ง่าย หรือเรียกว่า “bluk sms”

การส่ง SMS Online นอกจากจะทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและตรงจุดแล้ว ยังเป็นการประหยัดต้นทุนด้วย ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์มากมายหลายแห่งในประเทศไทยของเรา เพียงแค่เลือกใช้บริการผู้ให้บริการส่ง SMS ที่ดี มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกเครือข่ายและมีบริการวัดผลให้แบบเรียลไทม์ คอยสนับสนุนหรือ support  ข้อมูลสำคัญให้กับธุรกิจคุณ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้เลยว่าการส่ง SMS ของคุณนั้นประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ผู้บริโภคมีการตอบสนองหรือไม่ เปิดอ่านข้อความนั้นแล้วกี่คน ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ธุรกิจสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพได้ในการสื่อสารครั้งต่อไป

SMS Online เป็นการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าที่รวดเร็วแม่นยำและตรงจุด มีข้อดีหลายอย่าง ทำให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้น ด้วยระบบการจัดการที่ง่ายสามารถส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าได้หลายๆ เครื่อง ภายใต้การจัดการระบบส่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ช่วยประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังสามารถวัดผลได้แบบเรียลไทม์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.