Day: August 25, 2021

วิธีคุมต้นทุนอาหาร

วิธีคุมต้นทุนก่อนเข้าครัว งบประมาณไม่บานปลายวิธีคุมต้นทุนก่อนเข้าครัว งบประมาณไม่บานปลาย

ทำอาหาร ทำขนมขายเป็นรายได้เสริมระหว่างอยู่บ้าน ถึงแม้จะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ขณะทำงานประจำ ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเอาไว้ เพราะทำอาหารหรือขนมขายก็มีสิ่งสำคัญก็คือการคุมต้นทุน เพราะไม่งั้นจากทำเพื่อเป็นรายได้เสริม อาจจะกลายเป็นเพิ่มรายจ่ายเข้าไปแบบไม่ตั้งตัว ซึ่งการคุมต้นทุนก็มีวิธีที่ง่าย ๆ ดังนี้ > เช็กวัตถุดิบ ติดตามต้นทุนสินค้า จะเมนูไหน ก็ย่อมต้องรู้ส่วนประกอบ รู้จักวัตถุดิบเป็นอย่างดี ก็ย่อมหนีไม่พ้นเรื่อง ราคาวัตถุดิบนั้น ๆ ถ้าหากทำการบันทึกราคาวัตถุดิบหลักที่ทำขาย ก็เป็นเรื่องง่ายในการควบคุมต้นทุน แม้ว่าบางครั้งการจ่ายค่าวัตถุดิบด้วยเงินสดจะเป็นเรื่องประจำวัน ก็ควรทำบัญชีรายจ่ายเอาไว้อยู่ดี หรือถ้าหากลืมจด การชำระด้วยบัตรกดเงินสด ก็ช่วยได้เพราะจะบันทึกรายการใช้จ่ายเอาไว้ในระบบอยู่ดี > ทำสูตรมาตรฐาน วิเคราะห์ต้นทุน เมื่อทำอาหารขายเป็นงานเสริมจนอยู่ตัวแล้ว [...]